Devolli Corporation
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike