Devolli Corporation
Devolli Corporation
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike
Kompania Kosovare për Distribuim me Energji elektrike
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike